SYNKKA

Produktdatabasen Synkka. Vi erbjuder Synkka-tjänster till växande livsmedels- och andra företag. Tjänsten skräddarsys alltid enligt kundens önskemål. Vi vill bekanta oss med era produkter för att vara säkra på att all information blir rätt i databasen. Samtidigt vill vi undersöka att information (icke obligatorisk) som kan vara viktig för marknadsföringen kommer med. Våra tjänster innehåller bl.a följande moduler:

  • Synkka-information. Vi informerar er om Synkka, dess funktioner och nyttan med databasen.
  • Skolning för inmatning ifall ni själv matar in information i Synkka.
  • Synkka-inmatningsservice och uppdatering av produktdata.
  • Vi skickar er rapporter om era produkter och andra rapporter enligt önskemål.
  • Vi gör nödvändiga ändringar som nya Synkka-versioner kan kräva.
  • Vi sköter om all tillläggsinformation som centralaffärerna kan fordra i Synkka.
  • Telefonstöd, du kan kontakta oss också kvällar och veckoslut.

Vi sköter om EAN-koder och annan nödvändig produktinformation i företagets samarbete med centralaffärerna.