Extended DISC personanalyser

Suomiflag_listitemExtended DISC är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och kommunikation.

Vi tror att självinsikt är det första steget i all utveckling av kommunikation. Extended DISC ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas. Nästa steg är att lära sig att förstå andra. När vi är tränade i att förstå vad som driver och motiverar de personer vi träffar eller arbetar med kan vi även skapa strategier för att skapa goda relationer. Dessutom ger det organisationer ett ”gemensamt språk” kring beteende och kommunikation. Nästa steg handlar om teamet och den samlade profilen som företaget eller organisationen har. Extended DISC kan hjälpa till med:

  • Självinsikt – Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Varför är vissa situationer så enkla för mig?
  • Förstå andra – Hur kan jag veta vad som driver de personer jag möter? Varför upplever andra samma situation på ett annat sätt än jag?
  • Strategier för att skapa goda relationer – Hur kan jag genom små hävstångsinsatser skapa goda och långvariga relationer?
  • Teamet – Hur skall vi använda våra talanger? Saknar vi någon kompetens i företaget? Hur kan vi på ett naturligt sätt kompensera för det som saknas?