Rekryteringstjänster

Öppen rekryteringstjänst.

 • Vi gör både arbetsbeskivningar och definition av yrkeskunnande
 • Vid behov sköter vi annonseringen i tidningar och på internet osv.
 • Vi svarar på telefon- och e-mail-förfrågningar
 • Vi går genom ansökningar, granskar uppgifter mm
 • Intervjuar, testar (vid behov) och gör ett sammandrag av alla ansökningar.

Arbetare från utlandet.

 • Vi söker arbetare också från utlandet via våra kontaktpersoner eller via EURES. Vi är med i ETA-ländernas gemensamma EURES-arbetsförmedlingsnät.
 • Allt arbete med utländska arbetare görs tillsammans med Arbetskraftbyråns Eures-tjänstemän och vid behov med kommunerna och städerna

Direktrekryterinstjänst.

 • Direktrekrytering är en skräddarsydd tjänst där man konfidentiellt söker personer.
 • Tidsåtgången för direktrekrytering är vanligtvis längre (2-4 mån).

Arbetsklimatundersökning

 • Undersökningen görs med hjälp av internet. Undersökningen görs tillsammans med Extendend  DISC Finland, som har utvecklat systemet i Finland sedan 1994.

Andra personaltjänster enligt överenskommelse

 • Vi stöder alla processer inom personaladministration t.ex. utbildning, kollektivavtal, UUA-verksamhet, HR-bokslut osv.