Extended DISC Resonemangsanalys

Resonemang kuva Vilka färdigheter har du, dina medarbetare eller jobbsökandena?

Är det logiskt tänkande, spatial förmåga, förståelse av sociala sammanhang eller förmåga att hantera siffror?

Extended DISC Resonemangsanalys kartlägger individens färdigheter på ett praktiskt och konkret sätt.

Resonemangsanalysen består av en serie psykologiska tester, som mäter individens förmåga till logiskt tänkande och härledning. Analysen görs i nätet genom att utföra på förhand valda, eller alla test. Resultatet beräknas på basen av hur många riktiga svar personen ger inom angiven tid.