Företaget

Sepcons företagstjänster är ett företag med inriktning på personal- och  ICT-tjänster. Våra kunder finns både i den privata och offentliga sektorn.

Vi betjänar våra kunder i hela Österbotten, både på svenska och finska. Vi befrämjar kundens affärsutveckling genom att stöda utvecklingsprosesser i alla personal- och data-ärenden. Vi är en pålitlig partner för både våra kunder och personal.

Bild-2b Sepcons   Brännovägen 13,  68910 Bennäshttps___www.tilaajavastuu.fi_wp-content_uploads_2015_05_luotettavakumppani_RGB_v12
Seppo Heino   040 5721368, seppo.heino(at)sepcons.fi