Extended DISC henkilöanalyysit

Suomiflag_listitemExtended DISC® koostuu toisiaan tukevista kehittämistyökaluista, jotka tuottavat helposti ja luotettavasti käytännönläheistä tietoa ihmisistä ja organisaatiosta.

Tietoa käytetään yleisesti rekrytoinnin, johtamisen ja esimiestyön sekä itsensä ja organisaation kehittämisen apuna. Onnistunut rekrytointi, jossa tiedetään millaista työntekijää haetaan ja jossa uusi palkattu työntekijä täyttää häneen kohdistuneet odotukset, säästää aikaa ja rahaa. Avaintehtävien määrittely ja niiden sijoittaminen Extended DISC timantille havainnollistaa konkreettisesti esimiestyön onnistumisen edellyttämät toimintatavat. Tämän pohjalta tehty syntyy yhteinen ja konkreettinen käsitys johtamisen ja esimiestyön kriittisimmistä osa-alueista. Kun tunnistaa oman luontaisen toimintatapansa ja oivaltaa sen vaikutukset eri tilanteisiin, voi rakentaa itselleen käytännönläheiset portaat menestykseen. Extended DISC tukee koko organisaation kehittämistä tarjoamalla mahdollisuuden tiedon laaja-alaiseen keräämiseen ja yhdistämiseen.