Extended DISC system ger dig information om människor och organisationer
för att förbättra rekrytering, arbetsklimat och utveckling av personalen.

Posted on by Seppo Heino | Kommentering avstängd