Ab R&S Sundvik Oy söker verkställande direktör och två bergskrossarbetare.