JEPO söker till Jeppofabriken en ARBETSLEADARE och till koncernen en odlarsamarbete ANSVARIG